ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 (วุฒิ ม.6/ปวช.) และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 (วุฒิ ป.ตรี) รวม 19 อัตรา <รับออนไลน์>(18 ก.ค.-9 ส.ค.55)การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศ ไทย ตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง ๕
ประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย   เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 (วุฒิ ม.6/ปวช.) และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 (วุฒิ ป.ตรี) รวม 19 อัตรา <รับออนไลน์>(18 ก.ค.-9 ส.ค.55) 

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศ ไทย ตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง ๕
 
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศ ไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖